Impressum

MENTORTOOLS

Značka spoločnosti Alpha Digital Marketing LLC

Kancelária č. 10, prvé poschodie
Sharjah Media City (SHAMS)
Sharjah, Spojené arabské emiráty
Kontakt: [email protected]

Zodpovednosť za obsah

Obsah našich stránok sme vytvárali veľmi starostlivo. Nemôžeme však prevziať zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi. Nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán ani vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať použitie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je možná až od okamihu, keď sa dozvieme o konkrétnom právnom porušení. Hneď ako sa dozvieme o takýchto porušeniach právnych predpisov, okamžite tento obsah odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ daných stránok. Odkazované stránky boli v čase vzájomného prepojenia skontrolované kvôli možnému porušeniu právnych predpisov. V čase vytvorenia odkazu sme nenašli žiadny nelegálny obsah. Trvalé kontrolovanie obsahu odkazovaných stránok však nie je odôvodnené bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Ak sa dozvieme o právnych porušeniach, tieto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľom webových stránok podliehajú rakúskemu autorskému zákonu. Na rozmnožovanie, spracovanie, distribúciu alebo akýkoľvek druh používania obsahu mimo hranicu autorských práv je potrebný písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Súbory na stiahnutie a kópie tejto webovej stránky sú povolené iba na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, sú dodržiavané autorské práva tretích strán. Vzťahuje sa to najmä na obsahy tretích strán. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, žiadame vás, aby ste nás o tom informovali. Hneď ako sa dozvieme o porušeniach právnych predpisov, okamžite taký obsah odstránime.